Najveću hranjivu vrijednost ima negrijano mlijeko životinja koje pasu isključivo zelenu pašu/sijeno i borave na otvorenom radi sinteze vitamina D a muzu se jednom dnevno.

Najsiromašnije je mlijeko sa zatvorenih farmi gdje životinje žive u neprirodnim uvjetima a jedu i onu hranu koja nije prirodna hrana preživača. Zbog neprirodne hrane i uvjeta života te česte mužnje životinje nisu zdrave a mlijeko nema osobitu hranjivu vrijednost.

Postoje i situacije između ove dvije krajnosti.

Kuhanje a osobito industrijska pasterizacija i homogenizacija denaturiraju vrijedne sastojke mlijeka.

Obrano mlijeko osiromašeno je za važne vitamine koji se nalaze u masnoći (A, D, K) a uz to i deblja.

Veliku powerpoint prezentaciju o “pravom mlijeku” možete pogledati online ovdje

ili preuzeti ovdje (klikni na sliku)